Film production company Auvimedia for:

PHOTOGRAPHY ARIAL SHOTS GRADING COMMERCIALS TIME LAPSE

Studio Het Werkt

Frank Dorren is werkzaam als beeldmaker vanaf 1974. Zijn grootste passie: Beeld!

Zolang het binnen kaders valt, beoordeelt hij feilloos compositie en licht, legt hij de scherpte en onscherpte precies op de juiste plaats, bouwt uit het niets de juiste sfeer, haalt locaties naar studio’s en verandert als nodig de locatie in een studio.

Fotoacademie

Frank werd gevraagd te doceren op de fotoacademie. ‘Leerzaam omdat je dat wat goed of fout is moet kunnen toepassen, maar ook moet kunnen verwoorden. Je moet nadenken over wat voor jou tot die tijd vanzelfsprekend leek.

Frank legt vast en kadert in, of het nou fotografie of film is.

Studio Het Werkt

Frank Dorren has been working as an image maker since 1974. His greatest passion: Image!

As long as it falls within the boundaries, he flawlessly assesses composition and light, he precisely places the sharpness and blur, creates the right atmosphere from scratch, brings locations to studios and, if necessary, changes the location into a studio.

Photo academy

Frank was asked to teach at the photo academy. “Instructive, because you have to be able to apply what is right or wrong, but you also have to be able to put it into words. You have to think about what seemed obvious to you, up till then.

Frank captures and makes sure that all fits in, whether it is photography or film

Industrial

Arial Shots

Buisiness portret

Culinar

Real Estate

Culture

Ghana

Cuba

Australië

Birma

Himba

Rosio Spain

United Arabic Emirats

South East Asia

South Africa

Videoproduction

Follow us

linkedinyoutubevimeo

Videoproduction

Follow us

linkedinyoutubevimeo
© Copyright - Auvimedia